Arbeidsregistratie
Alle gewerkte uren kunt u per werknemer per activiteit vastleggen. Het is een uitgebreid programma waarin met de vele typen overzichten alle gewenste informatie is te produceren.

Heeft u zelf nog specifieke wensen, dan wordt dit ingebouwd.  

Het programma heeft ook een koppeling met de opbrengstgegevens.

Het is mogelijk om van een groep werknemers de weeklijst direct naar het uitzendbureau te mailen.

   

Met een uitbreidingsmodule is het mogelijk automatisch de tijdregistraties van een of meerdere invoerterminals (bijv. in de kas) in te lezen. Hierop kunnen dan weer de beschikbare rapportages worden uitgedraaid.

Zie voor meer informatie over de koppeling met de invoerterminals van ESN :OmniArbeid van ESN