Opbrengst Statistiek

Elke veildag worden de veilingtransakties automatisch ingelezen.

Met dit programma kunt u verschillende type overzichten produceren, bijvoorbeeld:  

- Koperslijst (wie zijn mijn (beste) kopers)  
- Productenlijsten (omzet van de verschillende soorten en / of sorteringen)  
- Daglijst  
- Dagenoverzicht  
- Wekenoverzicht (twee jaar naast elkaar)  
- Afzetwijzeoverzichten (per veiling / klok / bb)  
- Registratiekode overzichten (in detail, of per week of per periode)
- Fustkodelijst  
- en nog veel meer  

Met elke lijst zijn specifieke selecties mogelijk.

De overzichten worden op het scherm als lijst of als grafiek getoond en kunnen worden afgedrukt.

Tevens bestaat de mogelijkheid de gegevens te exporteren naar andere programma’s (bijv. Word of Excel).