Teeltregistratie

U registreert uw teelten. Opbrengstgegevens worden automatisch gekoppeld. Verschillende typen overzichten tonen per teelt de opbrengstgegevens (per m2). Ook kunt u opmerkingen, bemestingen, gewasbescherming en groeiremming toevoegen per teelt.

Het programma houdt per teelt de voorraden bij. Het afdrukken van teelt-etiketten is mogelijk.

  
Voor de chrysanten-teelt zijn specifieke op de kultuurkaart gebaseerde overzichten opgenomen.